Nákupy

Napojení domu na kanalizační přípojku

Stavíte dům, anebo jej rekonstruujete a bude se vás také týkat napojení stavby na vodovodní a kanalizační přípojku?

Potřebujete projekt

Připojení domu na kanalizaci, jinými slovy vytvoření kanalizační přípojky, vyžaduje vypracování projektové dokumentace. Je to podobné, jako v případě plynofikace, kdy je k vám přiveden zemní plyn. Může se to zdát malicherné a zbytečné, ale tyto stavební úkony musí probíhat podle předem daných přesných regulí. Nemůžete si dovolit jen tak, podle svého, přípojku realizovat, jakožto kutilové, tyto práce by měl provádět pouze odborník a dodržet parametry technického výkresu.

umývání rukou

Projekt navazuje na stavební povolení

Projektová dokumentace je potřebná pro vyřízení stavebního povolení. Příslušný úřad podle toho posoudí, zda dokumentace odpovídá daným předpisům, a případně ji nařídí přepracovat. Právě proto se nedoporučuje vypracovávat stavební výkresy lidem, kteří nepracují v oboru, a nemohou obsáhnout všechny potřebné náležitosti.

městská či obecní kanalizace

Jakmile je stavební povolení vydáno, může se přikročit k zahájení stavebních prací. Vše postupuje podle nastaveného časového harmonogramu, který nejlépe zvládne firma, co vám kanalizační přípojku realizuje na klíč. Vy se pak nemusíte o nic starat, ani o administrativní záležitosti, ani o realizaci projektu v praxi.

Jak dlouho celý proces trvá

Připojení objektu na vodu a kanalizaci může trvat řádově několik týdnů až měsíců. Samotná fyzická realizace připojení by měla zabírat dobu zhruba jednoho měsíce, vše pochopitelně záleží na velikosti stavby a jejím umístění vůči přípojkám, dostupnosti terénu atp. Bližší informace vám každopádně podá firma, která vodovodní i kanalizační přípojku realizuje na klíč. Tito lidé mají zkušenosti z praxe a mohou vám odpovědně sdělit všechny podrobnosti včetně toho, jak se na tyto situace připravit.