Online

Co pro člověka znamená „být online“?


Internet vtrhnul do naÅ¡ich životů doslova jako velká voda, a v mnoha ohledech je zmÄ›nil. Jednou z vÄ›cí, ve kterých jsme se museli pÅ™izpůsobit, je i fakt, že bylo v podstatÄ› nutné nauÄit se téměř novému jazyku. Byli jsme nuceni zvládnout novou terminologii, která je navíc z velké Äásti pÅ™evzata z angliÄtiny, což její pochopení jeÅ¡tÄ› ztěžuje. A jednou z frází, se kterými se můžeme běžnÄ› setkat, je i „být online“.

 

To se může zdát jednoduché, ale jen do té doby, než si uvědomíme, že ve své podstatě může mít mnoho nejrůznějších významů v závislosti na kontextu, ve kterém je použita. Rozhodně tedy neuškodí seznámit se s těmi nejběžnějšími, abychom se v nich neztratili a sdělení špatně nepochopili.

 

kódování webové stránky

 

Pokud se spolu baví dva hráÄi, kteří hrají například nÄ›které z MMORPG, pak zde to znamená nejen to, že mají k dispozici pÅ™ipojení k internetu, ale také to, že jsou nalogováni v dané hÅ™e a také že mají v danou chvíli Äas hrát. To je velmi důležitá distinkce, neboÅ¥ se Äasto plánuje například skupinové plnÄ›ní nÄ›jakých úkolů, na které je potÅ™eba dostateÄný poÄet hráÄů.

 

Když se vÅ¡ak bavíte například s kamarádkou, tak to obvykle znaÄí, že bude mít pÅ™i ruce například internet a bude vám odpovídat na zprávy, které jí poÅ¡lete tÅ™eba pÅ™es Messenger Äi WhatsApp. Není tedy nutné, aby koukala do mobilu, neboÅ¥ telefon jí každou novou zprávu ohlásí.

 

internet je velmi složitý

 

V případÄ›, že se jedná o webové stránky, to pak znaÄí to, že jsou dostupné. NÄ›kdy se totiž může stát, že server, na kterém jsou provozovány, má výpadek a nelze se na nÄ› tedy dostat. ÄŒasto se to stává u tÄ›ch velmi navÅ¡tÄ›vovaných, například u sociálních sítí, kdy jsou systémy neustále namáhány v podstatÄ› až na samou hranici své kapacity.

 

Je tedy vidět, jak se význam dvou slov může lišit v závislosti na kontextu. Na to je dobré pamatovat, až budeme s někým mluvit.