Auto moto

Proč se počet aut na našich silnicích stále zvyšuje

Dopravní situace dnes se již prakticky nedá srovnávat s tou před deseti či dokonce dvaceti lety. Hlavním důvodem je nárůst počtu automobilů na našich silnicích. Asi nikdo nepochybuje o tom, že dříve jich jezdilo podstatně méně než dnes. Zde je však dobré zamyslet se nad příčinami tohoto jevu a také nad jeho důsledky. Zmíněný trend je způsoben především současnou technologickou revolucí. Ta totiž způsobuje rychlé zastarávání technologií a tím i rychlý pokles ceny. A automobily jsou jednou z věcí, které tímto byly hodně zasaženy. Důsledkem je to, že si dnes vlastní vůz může dovolit prakticky každý. Jistě, v naprosté většině případů se bude jednat o starší model, avšak i ten je stále funkční. Díky tomu i chudší lidé mohou mít vlastní auto a nemusí se spoléhat jen na automobilovou dopravu.

 

auto jedoucí po silnici

 

Problém je však v tom, že ačkoliv se tím značně zvyšuje naše pohodlí, má tento vývoj i poměrně negativní důsledky, které pociťuje každý z nás, i když si to většinou příliš neuvědomujeme. Tím hlavním je samozřejmě znečištění, především znečištění ovzduší. Jistě, máme jisté emisní limity, které musí každé auto splňovat, avšak ani ty nestačí kompenzovat prudký nárůst jejich počtu. To má samozřejmě negativní vliv na naše zdraví.

 

zvyšuje se i počet dopravních nehod

 

Dalším problémem byl zvýšený počet dopravních kolapsů. Zácpy se začaly objevovat mnohem častěji. Řešením je zde stavba nových silnic či rozšiřování těch stávajících. Tím však dochází k záboru mnohdy kvalitní orné půdy, která by mohla být jinak využita například pro zemědělství. O škodách na životním prostředí, které tím vznikají, se asi není potřeba zmiňovat.

 

Všechna tato auta pak také potřebují mít kde parkovat. A zde narážíme na ještě větší překážku, neboť parkoviště by ideálně měla být ve městech a na sídlištích, ovšem zde již existuje zástavba, se kterou nelze nijak hnout. Co bychom tedy měli dělat? Pokud je to jen trochu možné, je dobré obětovat trochu pohodlí a využít veřejné hromadné dopravy. Tak ulevíte nejen našim silnicím, ale i ostatním řidičům.