Auto moto

Pojištění vozidel


Povinné ruÄení

Dle platných zákonů u nás musí mít povinné ruÄení, jak už název napovídá každé vozidlo pohybující se na pozemních komunikacích, což kontroluje i policie. SkuteÄnÄ› je to nutností, aby ÄlovÄ›k jako oběť dopravní nehody dostal odÅ¡kodnÄ›ní, a to jak za poÅ¡kození svého vozidla, tak i v případÄ› újmy na zdraví. Můžeme jezdit defenzivÄ› a se vší opatrností, ovÅ¡em v opaÄném pruhu může bohužel jet nÄ›kdo, kdo se nevÄ›nuje řízení a kouká tÅ™eba do mobilu. Takto se může velmi snadno semlít nehoda. SamozÅ™ejmÄ› i my můžeme nÄ›jakou vytvoÅ™it, protože nikdo není neomylný.

pojištění auta

Proto je potÅ™eba, aby každé vozidlo bylo pojiÅ¡tÄ›no a nebyl tak problém s vyplacením penÄ›z poÅ¡kozenému. Pojistka může stát dost penÄ›z, pÅ™iÄemž dost záleží na bydliÅ¡ti, vÄ›ku, poÄtu způsobených nehod, hodnotÄ› vozu, jeho motorizaci a dalších vÄ›cech. Když si tedy v 18 letech koupíme klidnÄ› starý slabý vůz, tak se pojistka vyÅ¡lahá na dost tisíc, protože patří do rizikové skupiny.

Havarijní varianta

Tohle pojiÅ¡tÄ›ní má pro jistotu Å™ada lidí s hodnotnÄ›jšími vozidly, protože když bez nÄ›j způsobíte nehodu a z vozu zbude vrak, tak pÅ™ijdete o spoustu penÄ›z. PojiÅ¡tÄ›ní je to dobrovolné, proto je ÄistÄ› na Vás, abyste si vÅ¡e rozmysleli a zvážili, jestli si ho vezmete. I zde jsou pochopitelnÄ› faktory ovlivňující jeho výši. Výhodou jsou služby, které k nÄ›mu pojiÅ¡Å¥ovny poskytují, kterých může být pomÄ›rnÄ› dost. Patří sem tÅ™eba pojiÅ¡tÄ›ní proti krádeži, asistenÄní služby a další vÄ›ci, proto nám v případÄ› potíží můžou usnadnit život.

rozbitý automobil

Když si tedy zÅ™izujeme pojiÅ¡tÄ›ní, tak je potÅ™eba projít si vÅ¡echny podmínky. Není tedy dobré tlaÄit za každou cenu na co nejnižší cenu. Může zde být tÅ™eba nÄ›jaké spoluúÄast, nízký limit krytí Å¡kod, málo služeb a tak dále. V dneÅ¡ní dobÄ› existují na internetu srovnávaÄe, kde se Vám zobrazí různé nabídky. Řada takových stránek vÅ¡ak vyžaduje VaÅ¡e kontaktní údaje, takže potom Vám můžou volat z různých spoleÄností a snažit se Vás pÅ™esvÄ›dÄit, že jejich služby jsou ty nejlepší.